Naujienos


Rugsėjo 27-29 bei spalio 2-3 dienomis gimnazijos mokytojai bei pagalbos vaikui specialistai dalyvavo LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programų „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“ mokymuose.
Plačiau...

__________________________

 

Tarptautinės mokytojų dienos šventė


Plačiau...
__________________________

 

Paroda gimnazijos bibliotekoje
3c (mokytoja Vida Baublytė), 5b bei 5c (klasių auklėtojos Liubov Valinčienė ir Dalia Jakutienė) ir 7a (klasės auklėtoja Audronė Giedraitienė) klasių mokiniai gimnazijos bibliotekoje surengė savo darbelių parodą, skirta Mokytojų dienai.
Kviečiame apsilankyti.
__________________________

 

Rugsėjo 29 d. II-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo „Tyrėjų nakties“ renginiuose. Šių metų „Tyrėjų naktis" mokslo entuziastus kvietė pažinčiai su futurologija ir ateities mokslo pasauliu.
Mūsų gimnazistai (chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė) lankėsi VU chemijos fakultete, kur atliko įdomius bandymus fotochemijos laboratorijoje.


__________________________

 

Rugsėjo 26 dieną Tuskulėnų gimnazijoje buvo minima Europos kalbų diena.
Mokiniai ir mokytojai vilkėjo drabužius su įvairiais angliškais ar kitų kalbų užrašais. Pradinių klasių mokiniams ypač patiko netradicinės pamokos lauke, kuomet jie turėjo kreidelėmis piešti Europos kalbų vėliavas ir užrašyti šalių bei sostinių pavadinimus anglų kalba, o 5-12 klasių mokiniai varžėsi protų kovose.
Plačiau...
__________________________

 

Sporto šventė
Paskutinę rugsėjo savaitę gimnazijoje prasidėjo sportinės kovos sportiškiausios klasės vardui iškovoti.
Rugsėjo 27 ir 29 dienomis rungėsi III-IV ir I-II gimnazijos klasių komandos. III-IV gimnazijos klasių tarpe 1 taško persvara nugalėjo IIIb gimnazijos klasė, I-II - Ic gimnazijos klasė.
Rugsėjo 28 dieną sportinių kovų maratoną pradėjo penktokai. Penktų klasių tarpe nepralenkiami buvo 5d klasės mokiniai.Plačiau...
__________________________

 

7a ir 7b klasių mokiniai (klasių auklėtojos Audronė Giedraitienė ir Kristina Kvietkutė) vyko į kaimą Varėnos rajoną „Grikucio" sodybą, kurioje turėjo smagų edukacinį renginį „Grikio kelias“. Mokiniai pjovė, kūlė, malė, kepė ir degustavo blynus iš grikių, virė sriubą katile, su virbulėm ieškojo vandens ir susipažino su Dzūkų papročiais.

__________________________

 

Rugsėjo 23 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo XIX Lietuvos 5-8 klasių matematikos olimpiadoje, kurią organizavo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.
Sveikiname 8a klasės mokinį Aldą Lenkšą, kuris užėmė II vietą savo amžiaus grupėje.
Matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič.


__________________________

 

Rugpjūčio 15 d. Užupio Meno Inkubatoriuje pasirodė Tuskulėnų gimnazijos teatralai su savo spektakliu „Akmenys jo kišenėse“ (šiuolaikinės airių dramaturgės Marie Johnes pjesė).
Gintarė Martinionytė, šiemet įstojusi į LMTA O. Koršunovo režisūros kursą, pristatė vilniečių ir užsienio svečių auditorijai spektaklį, kuriame vaidino abiturientas Dominykas Matulionis ir absolventas Lukas Ptakauskas. Nauja erdvė - naujas spektaklis, kuriam rugpjūčio repeticijos Užupio Galeroje suteikė naujo kvėpavimo ir gyvybės.
Teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė džiaugiasi savo mokiniais, įsiliejusiais į meninį Vilniaus gyvenimą.

__________________________

 

Rugsėjo 22 d. - edukacinė diena.
5-12 kl. mokiniai, klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai keliavo po Lietuvą, turėjo įvairias edukacines veiklas Vilniuje.
Plačiau...
__________________________

 

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“
Gimnazijos švietimo pagalbos specialistams yra svarbi kiekvieno bendruomenės nario savijauta. Ne kiekvienas iš mūsų yra linkęs pasakoti apie savo problemas, o pagalba dažnai būna reikalinga. Norime pasidalinti naudinga informacija apie projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.
Projekto vykdytojas - Vilniaus miesto savivaldybė, kviečia pasinaudoti puikia galimybe gauti nemokamą bei įvairiapusę pagalbą, kuri padės spręsti šeimoje kylančius sunkumus.

__________________________

 

5-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas
5-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas vyks rugsėjo 19 dieną (antradienį) 18.00 - 18.30 - aktų salėje.
Nuo 18.30 - susirinkimai klasėse:
5a - 222 kab.
5b - 223 kab.
5c - 227 kab.
5d - 127 kab.

__________________________

 

Saugaus eismo pamokėlės
Viena svarbiausių sričių yra mokinių saugus eismas. Saugiai ateiti į mokyklą ir iš jos sugrįžti mokomi visi pradinukai, didžiausias dėmesys, aišku, skiriamas pirmokėliams.
Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje 2017 m. rugsėjo 15 d. pirmų klasių mokiniams vyko saugaus eismo pamokėlės, kurias organizavo Vilniaus miesto primojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Kristina Kontrimavičiūtė, Gražina Nenartovič ir gimnazijos socialinės pedagogės Inga Šareikaitė, Rūta Lukšytė.


Plačiau...
__________________________

 

Rugsėjo 1-osios šventė.Plačiau...
__________________________

 

Pirmokų registracija nuo 8.30 mokyklos kieme
(arba I-ojo aukšto koridoriuje)

ŠVENTĖS PRADŽIA 9.00 val. AKTŲ SALĖJE
Dalyvauja pirmokai, dvyliktokai, vienuoliktokai ir mokytojai

I srautas - 9.30 val. klasėse
1a - 133;  1b - 118;  1c - 132;  1d - 115
12a - 219;  12b - 125
11a - 233;  11b - 136

II srautas - 10.00 val. 2-4 klasių ir 6-10 klasių mokiniai kabinetuose su auklėtojais
2a - 117;  2b - 113;  2c - 139;  2d - 1310
3a - 119;  3b - 129;  3c - 114;  3d - 116
4a - 112;  4b - 131;  4c - 1110;  4d - 134
6a - 231;  6b - 138;  6c - 237;  6d - 235
7a - 214;  7b - 227;  7c - 224
8a - 225;  8b - 218;  8c - 1210
9a - 135;  9b - 236;  9c - 232
10a - 234;  10b - 226

III srautas - 11.00 val. AKTŲ SALĖJE
Dalyvauja 5 klasių mokiniai ir mokytojai
11.30 val. - kabinetuose su auklėtojais
5a - 222;  5b - 223;  5c - 221;  5d - 128

Palengva, nejučia,
Su rudens spalva ir rudenio vėjais,
Žolynų gyvybę vėsa palytėjęs,
Su astrų kvapu ir gervių klyksmu
Prie kiekvieno iš mūsų sustoja RUGSĖJIS...

Sėkmingų mokslo metų!

__________________________

 

11 (III gimnazijos klasės) mokinių sąrašas

Skelbiame į gimnaziją priimtų mokinių sąrašus

1 kl.

2-4 kl.

5-8 kl.

9-11 kl.

Mokinių, perkeltų į kitą paralelinę klasę, sąrašas

__________________________

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus konkursas
Informuojame, kad vadovaudamasi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. rugpjūčio 18 d. paskelbė Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus konkursą.
Pretendentas dokumentus pateikia iki 2017 m. spalio 6 d. įskaitytinai.
Plačiau...

__________________________

 

NAUJAI PRIIMTŲ MOKINIŲ IR JŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Mokiniai, gavę kvietimus mokytis iš kelių ugdymo įstaigų, birželio 10-15 dienomis turi pasirinkti vieną ugdymo įstaigą ir patvirtinti savo apsisprendimą el. prašymų teikimo sistemoje.

Birželio 16 – 20 dienomis gimnazija patvirtins Jūsų sutikimus lankyti mokyklą. Į laisvas vietas (jei jų bus) bus siunčiami papildomi kvietimai. Gavę pasiūlymą mokytis nurodytu terminu, savo apsisprendimą tėvai turės patvirtinti per 5 dienas.

Klasių sąrašai bus skelbiami po paskutinio priėmimo komisijos posėdžio rugpjūčio 28.

Daugiau informacijos http://www.vilnius.lt/index.php?2082397381

Birželio 20-23 dienomis ir rugpjūčio 21-30 dienomis 9-14 val. kviečiame atvykti į gimnaziją pasirašyti mokymosi sutartis. Pasirašant sutartis turėti šiuos dokumentus:

1 klasė

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą.
 • Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai.
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) – pildoma vietoje.

2-4 klasės

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) – pildoma vietoje.

5 klasė

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.
 • Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą.
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) – pildoma vietoje.

6-8 klasės

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų pažymą (6 ir 7 klasių metinius įvertinimus).
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) – pildoma vietoje.

9-11 klasės

 • Vaiko gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento originalą ir kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų pažymėjimą (į 9-10 klases).
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) – pildoma vietoje.
 • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją (į 11 klasę).
 • Individualų ugdymo planą (į 11 klasę).

Dėl meninio ugdymo krypties pasirinkimo: dėl riboto laisvų vietų skaičiaus scenos menų ir dailės krypčių klasėse, pirmumo tvarka į pasirinktos krypties klasę bus priimti mokiniai, deklaravę savo pasirinkimą el. sistemoje iki birželio 9 dienos.

Skelbiame mokinių, kviečiamų mokytis Tuskulėnų gimnazijoje, sąrašus

1-4 klases

5-8 klases

9-12 klases

__________________________

 

Birželio 16 d. dvidešimt trys Tuskulėnų gimnazijos mokytojai, įskaitant administraciją, dalyvavo seminare „Humanistinės koncepsijos paliesti", kuris vyko ne tradicinėje erdvėje, o kaimo sodyboje, Varnų Klojimo teatre.
Puikus oras ir nuotaika nepastebimai visus įtraukė į bendrą kūrybinį darbą, kurio išdava - pristatyti kol kas teoriniame lygmenyje galimi integraciniai gimnazijos projektai. Į grupeles susiskirstę mokytojai kūrė galimus dalykinės, tarpdalykinės, koreliacinės ir kompleksinės integracijos projektų pavyzdžius, patys įsitikindami, kad noriai bendradarbiaujant, viskas yra įmanoma.
Taip pat seminaro dalyviai aptarė humanistinės ugdymo koncepsijos principus ir jų praktinį įgyvendinimą gimnazijoje, diskutavo apie ugdymo planus ir jų formas. Verta paminėti, kad dirbdami grupėse skirtingų dalykų mokytojai projektus sukūrė vos per 15 minučių. Vieni kitus papildydami mokytojai yra galingas idėjų generatorius ir didžiulė varomoji jėga.
Linksmąją edukacinės dienos dalį sudarė užduotys - ieškiniai su užuominomis, komandinės „Lobio" paieškos, laužo kūrimas ir šašlyko kepimas.


Plačiau...
__________________________

 

Birželio 5-9 dienomis gimnazijoje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto „Healthy citizens for a healthy future" dalyvių susitikimas Lietuvoje.
Svečiai iš Lenkijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos susipažino su mūsų gimnazija, pateikė prezentacijas apie savo šalis, pristatė savo mokyklas. Mokykloje vyko forumas apie nutukimą, jo keliamas problemas ir kaip jų išvengti. Lietuvių komanda atsakinga už lankstinuko apie šias problemas sukūrimą, kuriame atsispindės visų komandų pasiūlymai​​. Susitikimo metu taip pat vyko draugiškos įvairių sportinių rungčių varžytuvės.
Projekto partneriai pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, todėl jiems buvo labai įdomu susipažinti su mūsų šalimi ir Vilniumi. Mūsų mokyklos mokinių komanda supažindino svečius su sostinės senamiesčiu, pasakojo apie miesto istoriją, aplankė įžymiausias vietas, lydėjo į Vilniaus miesto savivaldybę. Projekto partneriai dalyvavo įvairiose edukacinėse programose Kernavėje, Anykščiuose, Trakuose. Tarptautinio vakaro metu dalyviai linksminosi su ansamblio „Poringė“ nariais.
Kitas projekto partnerių susitikimas įvyks Granadoje (Ispanija).Plačiau...
__________________________

 

Matematikos projektas „Svajonių miestas“
Balandžio-gegužės mėnesiais 5-8 klasių mokiniai dalyvavo gimnazijoje organizuotame matematikos projekte „Svajonių miestas“. Projekto tikslas - parodyti, kad matematiką galima aptikti visur, ypač miesto architektūroje, kad tai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis.
Ugdytiniai iš erdvinių kūnų kūrė savo svajonių miestą. Aštuntokai ne tik projektavo namus ir gatves, bet dar ir pritaikė centrinę ir ašinę simetriją, proporcingumo principus. Mokiniai dar kartą įsitikino, kad matematikos žinios yra labai reikalingos kasdieniniame realiame gyvenime.

__________________________

 

Birželio 5-6 d. 8a, 8b, 8c ir 9a kl. mokiniai (klasių auklėtojos Giedrė Rutkauskaitė, Rita Valatkaitė, Jadvyga Jachimovič ir Adelė Braziulienė) keliavo po Latviją. Keliautojai aplankė Rundalės rūmus, projektuotus Francesco Bartolomeo Rastrelli, žavėjosi devintą šimtmetį skaičiuojančiu Rygos senamiesčiu, vaizdingu Jūrmalos pajūriu. Įlipo į Dzintarų miško parko apžvalgos bokštą, smagiai leido laiką paplūdimyje.


__________________________

 

Karolis Skirtunas (IIIc gimnazijos klasė) tapo Paskatinamojo prizo laimėtoju „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“ plakatų konkurse „Patyčios bijo tavo nepritarimo“.
Klasės auklėtoja Rima Vitkauskienė ir dailės mokytoja Rūta Tamuliūnienė. Konkursą organizavo „Vaikų linija“.__________________________

 

Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada
Julija Antonova
(5b) užėmė II vietą. Matematikos mokytoja Rima Vžesniauskienė.
Aldas Lenkšas (7a) užėmė II vietą. Matematikos mokytoja Jadvyga Jachimovič.
Greta Lazdinaitė (6b) gavo Padėką už gerus rezultatus. Matematikos mokytoja Rita Valatkaitė.

__________________________

 

Vilniaus miesto šeštų klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiada
Lėja Šopauskaitė (6a) gavo Padėką už gerus rezultatus. Lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Guobienė.

__________________________

 

1c klasės mokinė Rugilė Imbrasaitė (mokytoja Laura Pačinskaitė) tapo Respublikinės parodos-konkurso „Žemė pina žiedų pynę“ laureate!
Parodą-konkursą organizavo ir vykdė Vilniaus Antakalnio progimnazija. Parodos-konkurso tikslas - skatinti mokinius stebėti gamtoje vykstančius procesus ir kūrybiškai juos pavaizduoti.


__________________________


Anglų kalbos Kengūros 2017 rezultatai

__________________________

 

Gegužės 16 d. 11 klasės mokiniai (geografijos mokytoja Aušra Klimkienė) vyko į Pavilnių regioninį parką ir atliko aplinkos kraštovaizdžio tyrimą.

__________________________

 

5a ir 5b klasių mokiniai pristatė integruotą grafikos ir lietuvių kalbos kūrybinį projektą „Pasakų knyga“.
Mokiniai turėjo parengti savo sukurtų pasakų knygas: bendradarbiaudami grupėje kūrė knygos viršelį, formatą, įrišimą, derino iliustracijų stilių, teksto šriftą, bendrą koloritą. Pristatymo metu pasidalijo mintimis, kaip sekėsi susitarti, bendradarbiauti, kaip pavyko įgyvendinti projektą nuo idėjos iki rezultato.
Projektui vadovavo dailės mokytoja Ingrida Umbrasaitė, dėl pasakų tekstų konsultavo lietuvių kalbos mokytojos Laura Brazionytė ir Diana Builienė.

Plačiau...
__________________________

 

Integruotas (gamta ir žmogus - skulptūra) projektas 6a kl. „Dinozaurų era“. Skulptūros mokytoja Rūta Tamuliūnienė ir biologijos mokytoja Audronė Giedraitienė.__________________________

 

6a, 6b ir 9b klasių mokiniai dalyvavo PC Panoramoje edukaciniame renginyje - „Mokslas ant ratų“.


Plačiau...
__________________________

 

Renginys - apsvaigimo nuo alkoholio būsenos įvertinimas naudojant priemonę „girtumo akinius“.
Užsidėję akinius mokiniai pamatė, kad objektai susilieja, linijos pasidaro nebetiesios, paprastos užduotys pasidaro sunkios. Renginį organizavo biologijos mokytoja Audronė Giedraitienė ir sveikatos specialistė Dalia Paužaitė.

__________________________

 

2017 m. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai

2 kl.

4 kl.

6 kl.

8 kl.

__________________________

 

Gegužės 26 d. gimnazijoje - edukacinė diena. Mokiniai vyko į ekskursijas, muziejus, dalyvavo edukaciniuose renginiuose, leido laiką gamtoje.Plačiau...
__________________________

 

Paskutinis skambutis... Kartojasi jis kasmet ir neišvengiamai ateina, kaip pavasaris.
Gegužės 25 d. gimnazijoje nuskambėjo abiturientų paskutinis skambutis.
Abiturientai atsisveikino su mokykla, mokytojais ir draugais, prisimindami mokykloje patirtus įspūdžius, dėkodami mokytojams už suteiktas žinias, dainuodami dainas ir šokdami.
Gimnaziją baigia jubiliejinė 50-oji abiturientų laida. Džiaugiamės ir didžiuojamės puikia laida bei dėkojame už gimnazijai skirtą dovaną - suoliukus mokyklos kieme.
Mieli abiturientai, gero jums skrydžio!!!
Plačiau...
__________________________

 

Gegužės 15-19 dienomis gimnazijoje vyko Erasmus+ tarptautinio projekto „Every student is important“ dalyvių susitikimas.
Mokytojai susipažino su mūsų gimnazija, projekto partneriai pateikė prezentacijas apie pilietiškumą ir demokratiją. Svečiai mūsų gimnazijos pradinukams pristatė savo mokyklą, šalį. Mokiniai atsidėkodami dovanojo savo sukurtus atvirukus. Mokytojai iš Ispanijos, Kipro ir dviejų Turkijos miestų pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, todėl jiems buvo labai įdomu susipažinti su mūsų šalimi, sostine Vilniumi. Mokytojai iš užsienio šalių dalyvavo edukacinėje veikloje „Terapinių atvirukų kūrimas“.Plačiau...
__________________________

 

Aldas Lenkšas (7a kl.) Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos organizuotos gamtos mokslų olimpiados II ture užėmė I vietą.
Sveikiname!
Biologijos mokytoja Audronė Giedraitienė.

Beata Pesliakaitė (5b kl.) Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos organizuotos gamtos mokslų olimpiados II ture užėmė III vietą.
Sveikiname!
Biologijos mokytoja Rima Vtkauskienė.

__________________________

 

Abigail Protčenko (IIIa gimnazijos kl.) gavo Padėką Vilniaus miesto mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje už labai gerą kalbėjimo užduoties atlikimą.
Sveikiname!
Rusų kalbos mokytojos Liubov Valinčienė.

__________________________

 

Jau tapo tradicija - vienuoliktojų teatro įskaita, kurios metu būsimi abiturientai pademostruoja save dramaturgų, režisierių ir aktorių kailyje, pristatydami scenoje savos kūrybos darbus. Visi sukūrė po scenarijų, jį režisavo su grupės draugais ir vaidino draugų etiuduose.Plačiau...
__________________________

 

Ketvirtasis tarptautinis „Augalų Žavadienis 2017“ paskelbtas Europos Augalų tyrimo organizacijos (EPSO) iniciatyva. Šios veiklos tikslas - pasiekti, kad kuo daugiau žmonių visame pasaulyje žavėtųsi augalais ir galėtų įsitikinti augalų tyrimų svarba. Tai tradicinis taptautinis renginys, kuris vyko ir mūsų gimnazijoje.
Gegužės 23 d. per didžiąją pertrauką antro aukšto foje pristatytas integruotas biologijos-teatro projektas. Linksma muzika maloniai nuteikė praeivius-žiūrovus, kurie stabtelėjo pasižiūrėti etiudo „Ką augalai veikia naktį“ ir savo gera nuotaika prisijungė prie „Žavadienio“. Dieną „augalai“ buvo laistomi, prie jų fotografavosi susižavėję turistai, o naktį jie...šoko!
Biologijos mokytoja Rima Vitkauskienė ir teatro mokytoja Rasa Ercmonienė-Varnė.
__________________________

 

Šiais metais Vilniaus mieste teatro egzaminą pasirinko laikyti šeši kandidatai - po du iš Žemynos ir Salomėjos Nėries gimnazijų ir po vieną iš Gabijos ir Tuskulėnų gimnazijų.
Egzaminas vyko Salomėjos Nėries gimnazijoje. Mūsų abiturientas Dominykas Matulionis pasirodė geriausiai iš visų šešių, tad sveikiname Dominyką, jo teatro mokytoją Rasą Ecmonienę-Varnę ir visą gimnazijos bendruomenę su šiuo laimėjimu.

__________________________

 

Benas Motiejūnas (IIb gimnazijos klasė) dalyvavo žinių apie Europos Sąjungą konkurso „Europos egzaminas“ antrame etape.
Ekonomikos mokytoja Eglutė Ptakauskienė.

__________________________

 

Gegužės 2 ir 4 dienomis IIb ir IIc gimnazijos klasių mokiniai vyko į Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro padalinį „Profesijų gidas“.
Gimnazistai dalyvavo praktinėje pamokoje apie odos priežiūrą, susipažino su dailiųjų odos dirbinių gamintojo profesija ir patys pasigamino raktų pakabuką. Profesinį centrą ir higieninės kosmetikos bei dailiųjų odos dirbinių gamintojo profesijas entuziastingai pristatė jo moksleivės. Viena iš jų jau turi savo verslą! Buvo įdomu prisiliesti prie šių amatų ir smagiai praleisti laiką.


__________________________

 

Ib gimnazijos klasės mokiniai Nojus Lesevičius ir Goda Gribačiauskaitė dalyvavo ir skaitė pranešimą respublikinėje gamtos ir socialinių mokslų konferencijoje „Mūsų bitės - mūsų ir medus“. Chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė.__________________________

 

Balandžio 22 d. Lietuvoje vyko tradicinė ekologijos akcija „Darom“. Tuskulėnų gimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėveliai tvarkė Neries krantinę nuo Šilo iki Žirmūnų tilto. Nors oras nelepino, talkoje vyravo puiki nuotaika, o mokiniai sulaukė žiniasklaidos dėmesio.

__________________________

 

__________________________

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės Edvino Ališausko (12a)  pasiekimais chemijos olimpiadose.
Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje dvyliktųjų klasių grupėje laimėjo II vietą ir pelnė laureato vardą.
Baltijos chemijos olimpiadoje užėmė III vietą.
Edvinas dalyvaus pasaulio chemijos olimpiadoje.
Chemijos mokytoja Eglė Galkauskienė.

__________________________

 

Aistė Dirginčiūtė (7a) Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-9 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje užėmė III vietą.
Sveikiname!
Rusų kalbos mokytoja Liubov Valinčienė.

__________________________

 

Gegužės 5 dieną gimnazijoje vėl vyko didžiulis šurmulys - XII-oji teatrinių improvizacijų šventė „Melpomenė kviečia-2017“.
Šiais metais dalyvavo 11 komandų, tame tarpe ir svečių iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos moksleivių grupė. Buvo parodyti 33 trumpi vaidinimai, žiuri komisija penkias valandas stebėjusi pasirodymus visus įvertino tam tikromis nominacijomis ir prizais.
Tuskulėnų gimnazijos moksleivių komanda pelnė nominaciją „Už aktualiai pateiktas improvizacijas“ ir didelį saldainių maišą.


Plačiau...
__________________________

 

Balandžio 27 dieną grupė 9-ų ir 10-ų klasių mokinių atliko chemijos laboratorinius darbus VGTU chemijos laboratorijoje (mokytoja Eglė Galkauskienė).

__________________________

 

Balandžio 6 d. 9-ų klasių mokiniai lankėsi Vilniaus universiteto fizikos muziejuje (fizikos mokytoja Asta Bernatavičienė).


__________________________

 

Informacija abiturientams
2017 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, egzaminų tvarkaraštį rasite Nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt
Brandos egzaminų datas ir centrus rasite čia.

__________________________

 

Gegužės 5 dieną grupė dvyliktokų (rusų kalbos mokytoja Lubov Valinčienė ir lietuvių kalbos mokytoja Diana Builienė) keliavo po Užupio rajoną pasižvalgyti į Vilnių J. Kunčino romano „Tūla“ pasakotojo akimis.
Aplankėme Bernardinų kapines, J. Meko Menų skersvėjį, Malūnų, Žvirgždyno gatveles, kėlėme galvas aukštyn žvalgydamiesi į Šv. Onos ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bokštus ir kupolus. Grožėjomės Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedra - Prečystos cerkve, užkopėme į Barbakano kalną apžvelgti miesto panoramos. Skaitėme romano ištraukas, dalijomės įspūdžiais ir informacija apie Vilniaus kaip kultūros, mokslo ir menų miesto paveldą, kuris kėlė žmogaus dvasią pačiais sudėtingiausiais istorijos laikotarpiais, kelia ir dabar.__________________________

 

Gegužės 4 dieną gimnazijos pradinukų rinktinė „Tuskulėnai“ dalyvavo III „Pradinukų lygos“ futbolo varžybų etape, kuris vyko Vilniaus „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje.
Mūsų varžovai buvo susitikimo šeimininkai, pradinukai iš „Žiburio“ pradinės mokyklos bei Liepkalnio pagrindinės mokyklos mažieji futbolininkai.
Visa „Tuskulėnų“ komanda šauniai gynėsi, atakavo, atliko puikius perdavimus, kontratakavo, todėl sėkmingai pateko į IV, paskutinįjį etapą!
Mokytojai Regimantas Jasiūnas, Vilma Mankevičienė, Ina Klimaitienė.
Visi etapo dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų prizais.
Paskutinis etapas vyks gegužės 12 dieną, 13.00 val. mūsų gimnazijoje. Laukiame atvykstant varžovų iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos, Karalienės Mortos mokyklos ir Gabijos gimnazijos. Kviečiame palaikyti mūsų komandą!


Plačiau...
__________________________

 

Balandžio 27 d. gimnazijos 11-okams vyko SEB paskaita apie finansinį raštingumą.
Gimnazistai 45 min. dalyvavo interaktyvioje diskusijoje apie finansus. Diskusijoje SEB banko ekspertai su moksleiviais kalbėjo apie tai, kaip dabar jų priimami sprendimai gali nulemti ateitį, gali paskatinti juos galvoti apie ateities profesijas, pirmąjį darbą, aptarė pinigų taupymo svarbą ir suteikė praktinių patarimų.

__________________________

 

Mieli Tuskulėnų gimnazijos bendruomenės nariai,
Knygų skaitymas turtina vaizduotę, plečia žodyną ir augina asmenybes. Mūsų gimnazija turi išskirtinę galimybę skaityti naudingas ir reikalingas knygas, todėl prašome:
- susikurti paskyrą www.vyturys.lt ar paskatinti tai padaryti savo vaikus;
- registracijos metu laukelyje „Dovanos kodas“ suvesti mūsų mokyklai skirtą kodą, kurį rasite Tamo gautame pranešime;
- skaityti skaitmenines knygas, reikalingas tiek mokslui, tiek laisvalaikiui.

Gražių minčių ir smagaus skaitymo linki,
gimnazijos administracija ir skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

__________________________

 

Balandžio 20 d. vyko Vilniaus miesto vokiškos dainos konkursas. Jame Jorigis Jasiūnas ir Julija Bakševičiūtė (8a) atliko Gregoro Meylės dainą „Keine ist wie du“. Jiems akompanavo Mantas Bertašius (9a), Gabrielius Bagdonas (10b), Eimantas Žižliauskas (10c), Aidas Greblikas ir Rasa Žilinskaitė (12a).
Ansamblio pasirodymas patiko ne tik žiūrovams, bet ir komisijai - mūsų gimnazijos mokiniai pelnė muzikaliausio ansamblio vardą.
Muzikos mokytoja Renata Deltuvienė-Bakutė, vokiečių kalbos mokytoja Gražina Bagdonavičiūtė.


__________________________

 

XII teatrinių improvizacijų šventė „Melpomenė kviečia - 2017“
Tuskulėnų gimnazijoje 2017 m. gegužės 5 d. 14 val.

Dalyvauja 11 komandų:
Vilniaus Žirmūnų gimnazija;
Vilniaus Kristoforo gimnazija;
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras;
Vilniaus Užupio gimnazija;
Vilniaus Karoliniškių gimnazija;
Vilniaus Žemynos gimnazija;
Vilniaus Antakalnio gimnazija;
Vilniaus Gabijos gimnazija;
Klaipėdos Vydūno gimnazija;
Vilniaus Biržiškos gimnazija;
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija.

PROGRAMOJE:
I turas: namų darbai - socialiniai teatriniai etiudai;
II turas: vaidybinės improvizacijos su burtų tvarka gautais trimis daiktais;
III turas: plastinės improvizacijos pagal burtų tvarka gautą muzikos kūrinį.

RENGINĮ VEDA:
Dzeusas: Ignas Povilavičius,
Melpomenė: Ilona Mikoleikaitė,
Vedėja: Justina Černiauskaitė,
Vedėjas: Raimundas Vičkačka.
Organizacinė šventės „Melpomenė kviečia-2017" komanda:
Dir. pav. Ramunė Taraškevičienė;
Dir. pav. Vaida Grigaliūnienė;
Dir. pav. Jadvyga Žarnovskienė;
Teatro mokytoja ekspertė Rasa Ercmonienė-Varnė;
Dailės vyr. mokytoja Ona Tamuliūnienė;
Dailės vyr. mokytojas Sigitas Lukauskas.

Šventę remia Vilniaus m. savivaldybės ugdymo departamento švietimo skyrius.

Melpomenė kviečia-2017 nuostatai

__________________________